Oposicions

INCLUSIÓ OPOSITORA Al LLISTAT DEFINITIU DESPRÉS DE RECURSOS OPOSICIÓ


Tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de seguretat alimentària (A1-S03-03)

RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifica la Resolució 19 de setembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aproven el llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de seguretat alimentària (A1-S03-03), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com el lloc, data i hora de la prova.

Enllaç al DOGV:https://dogv.gva.es/datos/2022/11/15/pdf/2022_10679.pdf
To top