Oposicions

Inclusió en el llistat definitiu Oposició Anestesiologia i Reanimació després de recurs


Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Inclusió en el llistat definitiu Oposició Anestesiologia i Reanimació després de recursRESOLUCIÓ de 8 d’abril de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifica la Resolució de 23 de febrer de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat definitiu de persones admeses i excloses per a la provisió de vacants de facultatiu o facultativa especialistes d’Anestesiologia i Reanimació d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Enllaç al DOGV:

https://dogv.gva.es/datos/2022/04/13/pdf/2022_3188.pdf
To top