Oposicions

INCLUSIÓ Al LLISTAT DEFINITIU DEL 21 /3/22 DESPRÉS DE RECURS


RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifica la Resolució de 21 de març 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat definitiu de persones admeses i excloses per a la provisió de vacants de facultatiu o facultativa especialistes de Nefrologia, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

https://dogv.gva.es/datos/2022/05/12/pdf/2022_4026.pdf
To top