Oposicions

EMPLAÇAMENT PERSONES INTERESSADES EN EL CONCURS OPOSICIÓ CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ COSSOS ESPECIALISTES SALUT PÚBLICA(C1-S02)


RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2023, de la Direcció General de Personal, per la qual s’emplaça a les persones interessades en el procediment ordinari 2/000413/2023, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala del Contenciós-Administratiu, Secció Segona

Recurrent: Col·legi Professional de Tècnics Superiors Sanitaris C. V.

https://dogv.gva.es/datos/2023/09/13/pdf/2023_9289.pdf
To top