Oposicions

EMPLAÇAMENT A LES PERSONES INTERESSADES PROCÉS ESTABILITZACIÓ I OFERTES PUBLIQUES


🛎️ RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2023, de la Direcció General de Personal de la Conselleria de Sanitat, per la qual s’emplaça a les persones interessades en el procediment ordinari 2/000135/2023-ET, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala contenciosa administrativa, Secció Segona. ⤵️⤵️:
https://dogv.gva.es/datos/2023/12/04/pdf/2023_12147.pdf
To top