Oposicions

CREACIÓ OFICINA SOCIOSANITÀRIA CV. (OCISS)


RESOLUCIÓ de 3 d’octubre de 2023, del conseller de Sanitat, per la qual es crea l’Oficina Autonòmica de Coordinació i Integració Sociosanitària de la Comunitat Valenciana

https://dogv.gva.es/datos/2023/10/05/pdf/2023_10063.pdf
To top