Oposicions

COS FACULTATIU DE SANITAT PENITENCIÀRIA


🛎️ Resolució de 30 de novembre de 2023, de la Sotssecretaria, per la qual es convoca procés selectiu per a ingrés, pel sistema general d’accés lliure, en el Cos Facultatiu de Sanitat Penitenciària.

📁 Bases i temari📚⤵️⤵️: (BOE núm. 294 de 9 de desembre de 2023, pàgines 163482 a 163498)

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/09/pdfs/BOE-A-2023-25081.pdf

✅ 106 PLACES(87 places especialitats de Medicina Familiar i Comunitària i Medicina Interna i 19 places especialitat de Psiquiatria)

📝 Emplenar el model oficial de sol·licitud d’admissió a proves selectives en l’Administració Pública i liquidació de drets d’examen (model 790)

🖥️ Presentació punt d’accés general ⤵️⤵️: http://administracion.gob.es/PAG/ips

📆 Termini presentació sol·licituds: Fins al 09/01/24.
To top