Oposicions

CORRECCIÓ TEMARI CONCURS OPOSICIÓ ESTABILITZACIÓ DECRET 71/2022 TECNICO/A DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA


RESOLUCIÓ de 16 de febrer de 2023, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es corregeix un error en el temari de la categoria de tècnic o tècnica especialistes en documentació sanitària, de la Resolució de 23 de desembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca el procés d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a cobrir les places estatutàries i les funcionàries de gestió sanitària, previstes en l’annex I del Decret 71/2022, de 27 de maig, del Consell, pel qual s’adapten les ofertes d’ocupació pública aprovades i pendents de convocatòria, s’executa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, i s’aprova la oferta d’ocupació pública de l’any 2022 en l’àmbit de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

✅ Enllaç al temari en DOGV (6/3/23):

https://dogv.gva.es/datos/2023/03/06/pdf/2023_1902.pdf
To top