Oposicions

CORRECCIÓ ERRORS EN TORN OPOSICIÓ ANATOMIA PATOLÒGICA


CORRECCIÓ d’errors de la Resolució 10 de març de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu o facultativa especialistes d’Anatomia Patològica dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/06/pdf/2022_2928.pdf 
To top