Oposicions

CORRECCIÓ ERRORS Al LLISTAT PROVISIONAL CONCURS OPOSICIÓ ZELADOR/ ZELADORA


RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2023, del president del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, per la qual, advertit un error material, es procedeix a publicar EL llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició pel torn de accés lliure per a la provisió de vacants en la categoria de zelador o zeladora de la plantilla de personal laboral del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló.

https://dogv.gva.es/datos/2023/09/13/pdf/2023_9349.pdf

📝 Al. LEGACIONS DEL 14/09/23 AL 27/09/23
To top