Oposicions

CORRECCIÓ D’ERRORS NOU TERMINI AUXILIAR ADMINISTRATIU/A (CONCURS MÈRITS LLEI 20/2021)


✅ Esta correcció d’errors suposa la obertura del termini extraordinari d’inscripció i presentació de mèrits per a la persona de l’annex⤵️⤵️

https://www.gva.es/descarregues/2023/11/44894-21_CORR_ERROR_ADM_NO_REGISTRADOS_INSC_EST_casval__V2_firmado.pdf

📆 Termini de presentació: Del 16/11/23 fins al 07/12/23

🖥️ PRESENTACIÓ TELEMÀTICA ⤵️⤵️:

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=OPOS_SAN_CERT_CEN&version=4&idioma=es&idProcGuc=87788&idSubfaseGuc=7&idCatGuc=EP
To top