Oposicions

CORRECCIÓ D’ERRORS LLISTA PROVISIONAL D’APROBAD@S/ SUSPENDID@S OPOSICIÓ AUXILIAR ADMINISTRATIV@


✅ Enllaç a la diligència d’esmena ⤵️⤵️:

https://www.gva.es/descarregues/2023/04/22334-44_AUX_ADMVO_CORR_ERROR_ACUERDO_NOTAS_PROV_EST_casval_firmado.pdf

🔺 L’opositora tindrà un període de 10 dies hàbils per a aportar les al·legacions que considere contra aquesta resolució.
To top