Oposicions

CORRECCIÓ D’ERRORS DEL LLISTAT D’ACREDITACIÓ, DISPENSACIÓ DE MEDICAMENTS I PRODUCTES SANITARIS D’INFERMERIA. CURS EVES


🕹️ CORRECCIÓ d’errors de l’annex III de la Resolució de 10 de maig de 2023, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorda la acreditació per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà, en l’àmbit de les cures generals i en l’àmbit de les cures especialitzades, de les infermeres i els infermers que hagen superat el corresponent curs d’Adaptació a través de la Escola Valenciana d’Estudis de la Salut.

✅ Enllaç al llistat ANNEX III ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/06/21/pdf/2023_6748.pdf
To top