Oposicions

CORRECCIÓ D’ERRORS DE LA RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18 CIRURGIA PLÀSTICA I REPARADORA

 


CORRECCIÓ D’ERRORS DE LA RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUNTUACIÓ CONCURS -OPOSICIÓ 17/18📌 FACULTATIU O FACULTATIVA ESPECIALISTES DE CIRURGIA PLÀSTICA I REPARADORA▪️ PLACES: 5
T.L. : 5

🛎️ CORRECCIÓ D’ERRORS DE L’ACORD de 14 de febrer de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs -oposició per a la provisió de vacants de facultatiu o facultativa especialistes de Cirurgia Plàstica i Reparadora, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’orde de puntuació total aconseguida.

✅ Enllaç al llistat (DOGV 26/02/24) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/02/26/pdf/2024_1617.pdf
 
ℹ️ Es publicarà en la web www.sa.gva.es la relació de places oferides als aspirants amb el procediment a efectuar.

📝 Contra la present resolució, que NO posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs d’alçada davant la Direcció General dePersonal, en el termini d’un mes.
To top