Oposicions

CORRECCIÓ D’ERRORS CONVOCATÒRIA SUBDIRECTOR/A MÈDICS. DEPARTAMENT CASTELLÓ. NOU TERMINI


RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es corregeixen errors advertits en la Resolució de 23 d’agost de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, de la plaça de subdirector o subdirectora mèdics de l’Hospital General Universitari del Departament de Salut de Castelló de la Plana, de la Conselleria de Sanitat, i es modifica el termini de presentació de sol·licituds.

https://dogv.gva.es/datos/2023/09/22/pdf/2023_9428.pdf
To top