Oposicions

CORRECCIÓ D’ERRORS (BASES) INSCRITS BORSA ED 2021 I 2023 VETERINARI OFICIAL D’ESCORXADOR


✅ Procediment per a la sol·licitud d’ofertes de treball del cos i escala A1-S03-07 Veterinari/a de Salut Pública en llocs de veterinari oficial d’escorxador ⤵️⤵️:

https://www.gva.es/descarregues/2024/04/60928-correc_incorp_perfil_matadero_2024_cas_firmado.pdf

📝 Prorroga del termini de presentació de la documentació⤵️⤵️:

📆 Fins al 30/04/24.
To top