Oposicions

CORRECCIÓ DEL N° DE PLACES CONCURS OPOSICIÓ DE CONSOLIDACIÓ OCUPACIÓ FUNCIONARIS I FUNCIONÀRIES


🕹️ CORRECCIÓ d’errors de la Resolució de 22 de novembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es publica, conforme a l’acord de l’òrgan tècnic de selecció del concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del ⤵️⤵️:


📌 Cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala mèdica de salut pública (A1-S03-01)⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/12/28/pdf/2023_12996.pdf

📌 Cos superior tècnic d’administració sanitària de l’Administració de la Generalitat, escala mèdica d’administració sanitària (A1-S02-01)⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/12/28/pdf/2023_13000.pdf

📌 Cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de veterinària de salut pública (A1-S03-07) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/12/28/pdf/2023_13003.pdf
To top