Oposicions

CORRECCIÓ DE N° DE PLACES CONCURS OPOSICIÓ DE CONSOLIDACIÓ FUNCIONARIS I FUNCIONÀRIES


🕹️ CORRECCIÓ d’errors de la Resolució de 22 de novembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es publica, conforme a l’acord de l’òrgan tècnic de selecció del concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos de funcionaris i funcionàries de administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat, la relació d’aspirants amb la puntuació definitiva obtinguda en el procés selectiu del⤵️⤵️:

📌 Cos d’administratius i administratives de gestió sanitària de l’Administració de la Generalitat (C1-S01)⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/12/26/pdf/2023_12970.pdf

📌 Cos d’infermers i infermeres inspectors de servicis sanitaris de l’Administració de la Generalitat (A2-S04),⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/12/26/pdf/2023_12972.pdf

📌 Cos superior de gestió de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de sanitat ambiental (A2-S03-03) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/12/26/pdf/2023_12975.pdf
To top