Oposicions

CONVOCATÒRIA TRASLLATS PERSONAL ESTATUTARI DE TITULACIÓ C2 .


✅ CATEGORIES ⤵️⤵️:

📌 Auxiliar administratiu o administrativa de la funció administrativa

📌 Governant o governanta

📌 Locutor o locutora C.I.C.O

________

🛎️RESOLUCIÓ de 10 d’abril de 2024 de la directora general de Personal per la qual es convoca concurs de trasllats per a la provisió de diverses places de personal estatutari de gestió i servicis de diferents categories professionals del subgrup de titulació C2 d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat.

✅ Enllaç al DOGV (18/04/24). Bases, Barem Sol·licitud i Annexos places ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/04/18/pdf/2024_3254.pdf

📁 Sol·licitud d’aportació de documents⤵️⤵️:

https://siac-front.gva.es/siac-front/public/descarga/va/F149099

📝 Relació de documents ⤵️⤵️:

https://siac-front.gva.es/siac-front/public/descarga/va/F124777

ℹ️ Autobarem personal ESTATUTARI de Gestió i servicis de titulació C2. Concurse trasllats ⤵️⤵️:

https://siac-front.gva.es/siac-front/public/descarga/va/F124774

📆 DEL 19/04/24 fins al 10/05/24

_________
📌 MÈRITS A COMPUTAR FINS AL DIA 18/04/24
1.- 🖥️ Presentació i registre telemàtic ⤵️⤵️:

▪️ Emplenar telemàticament la sol·licitud de participació i resta de formularis.

▪️ Pujar annexos tant el document PDF generat amb els codis dels centres sol·licitats, com els models PDF normalitzats de relació de documents i autobarem emplenats.

▪️ Registrar telemàticament la sol·licitud de participació i documents seguint els passos indicats en el tràmit electrònic.

2.- ✅▪️ Registrar presencialment en les unitats de registre els annexos III,IV,V amb la documentació original acreditativa del compliment dels requisits de participació i dels mèrits, per a la seua digitalització i acarament, en el mateix orde en què estiga relacionada en el model de relació de documents.
To top