Oposicions

CONVOCATÒRIA TRASLLATS PERSONAL ESTATUTARI CATEGORIA C1


CONVOCATÒRIA TRASLLATS PERSONAL ESTATUTARI CATEGORIA C1

_________

CATEGORIES ⤵️⤵️:

📌 HIGIENISTA DENTAL

📌 TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN ANATOMIA PATOLÒGICA

📌 TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA

📌 TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN LABORATORI

📌 TÈCNIC/A ESPECIALISTA MEDICINA NUCLEAR

📌 TÈCNIC/A ESPECIALISTA RADIODIAGNÒSTIC

📌 TÈCNIC/A ESPECIALISTA RADIOTERÀPIA


🛎️ RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, de la directora general de Personal, per la qual es convoca un concurs de trasllats per a la provisió de diverses places de personal estatutari sanitari de diferents categories professionals del subgrup de titulació C1 d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat

✅ Enllaç al DOGV. Bases, Barem Sol·licitud i Annexos places ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/02/22/pdf/2024_1430.pdf

📁 Sol·licitud d’aportació de documents

📝 Relació de documents ℹ️ Autobarem A2 ⤵️⤵️:

En la publicació en la web del procediment de concurs de després decostats de cada categoria professional es troba l’enllaç per a l’accés i la descàrrega d’este model normalitzat, en l’apartat <> de l’etapa <>

📆 DEL 23/02/24 fins al 14/03/24

_________

📌 MÈRITS A COMPUTAR FINS AL DIA 22/02/24

🖥️ Presentació i registre telemàtic ⤵️⤵️:

▪️ Emplenar telemàticament la sol·licitud de participació i resta de formularis.

▪️ Pujar annexos tant el document PDF generat amb els codis dels centres sol·licitats, com els models PDF normalitzats de relació de documents i autobarem emplenats.

▪️ Registrar telemàticament la sol·licitud de participació i documents seguint els passos indicats en el tràmit electrònic.

NOTA

La documentació original acreditativa del compliment dels requisits de participació i dels mèrits, per a la seua digitalització i acarament, en el mateix orde en què estiga relacionada en el model de relació de documents.
To top