Oposicions

CONVOCATÒRIA TRASLLATS PERSONAL ESTATUTARI CATEGORIA A1. ENGINYER O ENGINYERA D’APLICACIONS I SISTEMES / TÈCNIC O TÈCNICA DE LA FUNCIÓ ADMINISTRATIVA


📌 ENGINYER O ENGINYERA D’APLICACIONS I SISTEMES

📌 TÈCNIC O TÈCNICA DE LA FUNCIÓ ADMINISTRATIVA

_________

🛎️ RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2024, de la directora general de Personal, per la qual es convoca un concurs de trasllats per a la provisió de diverses places de personal estatutari de gestió i servicis de diferents categories professionals del subgrup de titulació A1 d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat.

✅ Enllaç al DOGV. Bases, Barem Sol·licitud i Annexos places ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/02/26/pdf/2024_1589.pdf

📁 Sol·licitud d’aportació de documents

📝 Relació de documents i

ℹ️ Autobarem A1 personal gestió i servicis ⤵️⤵️:

En la publicació en la web del procediment de concurs de després decostats de cada categoria professional es troba l’enllaç per a l’accés i la descàrrega d’este model normalitzat, en l’apartat

<> de l’etapa <>

📆 DEL 27/02/24 fins al 18/03/24

_________

📌 MÈRITS A COMPUTAR FINS AL DIA 26/02/24

🖥️ Presentació i registre telemàtic ⤵️⤵️:

▪️ Emplenar telemàticament la *sol·licitud de participació* i resta de formularis.

▪️ Pujar annexos tant el document PDF generat amb els codis dels centres sol·licitats, com els models PDF normalitzats de relació de documents i autobarem emplenats.

▪️ Registrar telemàticament la sol·licitud de participació i documents seguint els passos indicats en el tràmit electrònic.

✅ NOTA

La documentació original acreditativa del compliment dels requisits de participació i dels mèrits, per a la seua digitalització i acarament, en el mateix orde en què estiga relacionada en el model de relació de documents.
To top