Oposicions

CONVOCATÒRIA I BASES OFERTES DEL CONCURS OPOSICIÓ DEL 22 I ESTABILITZACIÓ LLEI 20/2021 CHPC


RESOLUCIÓ 2023-RH-102-JUR de 7 de febrer de 2023, del president del Consell de Govern del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló de convocatòria i bases especifiques de l’oferta d’ocupació publique ordinària de l’exercici 2022 i oferta d’ocupació publique d’estabilització de l’ocupació temporal vinculada a l’articule 2 de la Llei 20/2021, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació publique, per concurs oposició.

✅ BASES, TAXES INSCRIPCIONS I TEMARI en DOGV (16/2/23) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/02/16/pdf/2023_1430.pdf
To top