Oposicions

CONVOCATÒRIA DIRECTOR/A ECONÒMICO HOSPITAL CLÍNIC UNIVERSITARI DE VALÈNCIA


RESOLUCIÓ de 28 d’agost de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, de la plaça de directora o director econòmics de l’Hospital Clínic Universitari de València, dependent de la Conselleria de Sanitat

https://dogv.gva.es/datos/2023/09/04/pdf/2023_9106.pdf

📝 Model d’instància ⤵️⤵️:

https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/31223_BI.pdf

🖥️ Sol·licitud general d’iniciació i tramitació telemàtica ⤵️⤵️:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18495&version=amp

📅 Del 05/06/23 al 02/10/23
To top