Oposicions

CONVOCATÒRIA DIRECTOR/A d’INFERMERIA HOSPITAL DE VINARÒS


RESOLUCIÓ de 23 d’agost de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, de la plaça de directora o director d’Infermeria de l’Hospital del Departament de Salut de Vinaròs, dependent de la Conselleria de Sanitat.

https://dogv.gva.es/datos/2023/09/04/pdf/2023_9107.pdf

📝 Model d’instància ⤵️⤵️:

https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/31223_BI.pdf

🖥️ Sol·licitud general d’iniciació i tramitació telemàtica ⤵️⤵️:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18495&version=amp

📅 Del 05/06/23 al 02/10/23
To top