Oposicions

Consorci Hospital General Universitari de València. Proves selectives de administratiu o administrativa


RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2022, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d’accés de personal a sis places del grup C-subgrup C1, administratiu o administrativa, pel torn de promoció interna, i s’aproven les seues bases específiques, en el marc de l’oferta d’ocupació pública 2021 d’aquesta entitat.

Bases en DOGV (16/12/22):

https://dogv.gva.es/datos/2022/12/16/pdf/2022_11746.pdf

📝 Sol·licituds en:

http://chguv.san.gva.es/empleopublico

📅 Fins al 16/1/23
To top