Oposicions

CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALÈNCIA. MODIFICACIÓ TRIBUNAL


CONCURS OPOSICIÓ D’AUXILIAR ADMINISTRATIU O AUXILIAR ADMINISTRATIVA (CO/36/2022)

RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2023, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es modifica la composició nominal* de la corresponent a la convocatòria del concurs oposició d’auxiliar administratiu o auxiliar administrativa (CO/36/2022), convocada per Resolució d’este mateix òrgan de data 14 de desembre de 2022 (DOGV 9495, 22.12.2022). ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/01/05/pdf/2023_13223.pdf
To top