Oposicions

CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALÈNCIA. COMPOSICIÓ TRIBUNAL CONCURS OPOSICIÓ I DE MÈRITS


🛎️ RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2023, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es determina la composició nominal de la comissió de selecció corresponent a la convocatòria concurs de mèrits i concurse -oposició convocada per resolució d’este mateix òrgan de 14 de desembre de 2022. (DOGV9495,22.12.2022). de places de :

📌 Administratiu o administrativa (CM/44/22)

https://dogv.gva.es/datos/2023/11/10/pdf/2023_11085.pdf

📌 Auxiliar administrativa o auxiliar administratiu del concurs oposició

https://dogv.gva.es/datos/2023/11/10/pdf/2023_11086.pdf

📌 Diverses convocatòries de concurs oposició

https://dogv.gva.es/datos/2023/11/10/pdf/2023_11087.pdf
To top