Oposicions

CONSELLERIA DE SANITAT. PROVISIÓ GERENT DEPARTAMENT DE LA RIBERA


RESOLUCIÓ de 20 d’octubre de 2023, del conseller de Sanitat per la qual es proveeix la plaça de gerent del Departament de Salut de La Ribera (núm. posat 101945) dependent de la Conselleria de Sanitat pel procediment de lliure designació.

https://dogv.gva.es/datos/2023/10/30/pdf/2023_10802.pdf
To top