Oposicions

CONCURSE – OPOSICIÓ – Art. 2.1. Llei 20/2021 ▼ (Convocatòria DOGV núm.9495 de 22.12.2022)

CONSORCI HOSPITAL GENERAL DE VALÈNCIA


CONCURSE – OPOSICIÓ – Art. 2.1. Llei 20/2021 ▼ (Convocatòria DOGV núm.9495 de 22.12.2022)📌 CO/33/22 – ZELADOR/AFASE CONCURS
PUNTUACIÓ DEFINITIVA ⤵️⤵️:

https://chguv.san.gva.es/documents/10184/2163313/Calificaciones+definitivas+y+convocatoria+fase+de+concurso_Celador.pdf/d8e01180-732f-4302-be30-ff6f66a531ef

INSTRUCCIONS PRESENTACIÓ DE MÈRITS ⤵️⤵️:

https://chguv.san.gva.es/documents/10184/2163313/INSTRUCCIONES+PARA+LA+PRESENTACI%C3%93N+DE+M%C3%89RITOS_CO_acreditaci%C3%B3n.pdf/6ae44f47-72c3-4bfd-a344-c068d1bcd392
To top