Oposicions

CANVIE TRIBUNAL OPOSICIÓ INFERMERS /INFERMERES SALUT PÚBLICA (A2-S03-01)


RESOLUCIÓ de 6 d’octubre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es modifica la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos superior de gestió de Salut Pública de l’Administració de la Generalitat, escala d’infermers o infermeres de Salut Pública (A2-S03-01) funcionaris o funcionàries de administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat.

🖥️ Adreça web⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/10/16/pdf/2023_10335.pdf
To top