Oposicions

BASES GENERALS PROCESSOS SELECTIUS CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL CASTELLÓN.


RESOLUCIÓ 2022-RH-1349-JUR, per la qual es dona publicitat a l’acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2022 pel qual s’aproven les bases generals per als processos selectius de les ofertes d’ocupació publique: ordinària 2022, per concurs oposició, extraordinària d’estabilització article 2 Llei 20/2021, per concurs oposició, i excepcional d’ús de llarga duració disposició addicional 6a i 8a llei 20/2021, per concurs, del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló

Enllaç al DOGV 30/12/22 ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2022/12/30/pdf/2022_12332.pdf
To top