Oposicions

ACTUACIÓ DESPRÉS DE SENTÈNCIA OPOSICIÓ F.E. HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA


CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALÈNCIA

🛎️ RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023, del president del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es ordenen determinades actuacions en execució de la Sentència 123/2022, de 14 de febrer, de la Secció 2a de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de València, en relació amb la resolució del procés selectiu CO/11/17, de facultatiu o facultativa especialistes en Hematologia i Hemoteràpia, inclòs en l’OEP 2016/17 del CHGUV.

Enllaç al DOGV (05/12/23) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/12/05/pdf/2023_12157.pdf
To top