TREBALL

MODIFICACIÓ RETRIBUCIONS MÈDIC /A COORDINADOR/A CICU, METGE /A I INFERMERIA SAMU

ACORD de 5 d’agost de 2022, del Consell, pel qual es modifiquen les retribucions dels llocs de metge o mèdica coordinadors CICU, i s’estableix una nova regulació per al programa específic de productivitat per activitat addicional anara de la jornada ordinària habitual de treball del personal mèdic i d’infermeria SAMU, aprovat per Acord del Consell de 5 de maig de 2017.Enllaç al DOGV:https://dogv.gva.es/datos/2022/08/17/pdf/2022_7636.pdf
To top