Oposicions TREBALL

LLISTATS DEFINITIUS OPOSICIÓ ESPECIALITATS MÈDIQUES (DATA I LLOC D’EXAMEN).


RESOLUCIÓ de 10 de març de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses en el concurs – oposició per a la provisió de vacants dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de :

▪️ Facultatiu o Facultativa especialista de Cirurgia Maxil·lofacial:

Enllaç al llistat DOGV (1/4/22):https://dogv.gva.es/datos/2022/04/01/pdf/2022_2229.pdf

▪️ Facultatiu o Facultativa especialista de Cirurgia Cardiovascular.

Enllaç al llistat DOGV (1/4/22):https://dogv.gva.es/datos/2022/04/01/pdf/2022_2230.pdf

▪️ Facultatiu o Facultativa especialista de Cirurgia Pediàtrica

Enllaç al llistat DOGV (1/4/22):https://dogv.gva.es/datos/2022/04/01/pdf/2022_2247.pdf

🏬 Lloc: Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València.Edifici de Direcció, Administració i Docència.Avinguda de Fernando Abril Martorell, 106, 46026 València.

📆 Data: dissabte 14/5/ 2022.

⏰ Hora: 09.00 h.

Contra la present resolució podrà interposar-se els recursos especificats en la base octava de la convocatòria.
To top