Oposicions TREBALL

LLISTAT PROVISIONAL OPOSICIÓ TECNIC@ RADIOTERÀPIA

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica especialistes de Radioteràpia dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.Enllaç al DOGV (22/3/22):https://dogv.gva.es/datos/2022/03/22/pdf/2022_1813.pdf Procediment per a la presentació d’al·legacions i/o esmenes a l’admissió provisional en l’enllaç :https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21218&version=amphttps://www.gva.es/downloads/WF/EP/02_MANUAL_ALEG_SUBS.pdf Del 23/3/22 al 5/4/22
To top