Oposicions TREBALL

LLISTAT PROVISIONAL OPOSICIÓ AUXILIAR ADMINISTRATIU/ARESOLUCIÓ de 2 de març de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos per al concurs oposició per a la provisió de vacants de auxiliar administratiu o administrativa de la funció administrativa dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Enllaç al DOGV (24/3/22):
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/24/pdf/2022_1974.pdf

Procediment per a la presentació d’al·legacions i/o esmenes a l’admissió provisional en l’enllaç :
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21218&version=amp
https://www.gva.es/downloads/WF/EP/02_MANUAL_ALEG_SUBS.pdf

Del 25/3/22 al 7/4/22
To top