TREBALL

LLISTAT PERSONAL SUBROGAT DEPARTAMENT DE TORREVIEJA


RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2022, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’aprova la relació de personal objecte de subrogació després de l’extinció del contracte de gestió de servei públic per concessió del Departament de Salut de Torrevieja

Enllaç al DOGV :https://dogv.gva.es/datos/2022/07/04/pdf/2022_6196.pdf
To top