Oposicions TREBALL

LLISTAT DEFINITIU OPOSICIÓ PSICOLOGIA CLÍNICA


RESOLUCIÓ de 10 de març de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu o facultativa especialistes de psicologia clínica dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Enllaç al llistat DOGV (30/3/22):
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/30/pdf/2022_2227.pdf
🏢 Lloc: Universitat de València. Aulari Sud del Campus dels Tarongers. Avinguda dels Tarongers, s/n, 46022 València.

📅 Data: Dissabte 7/5/22

⏰ Hora: 12.00 h.

Contra la present resolució podrà interposar-se els recursos especificats en la base octava de la convocatòria.
To top