TREBALL

INCREMENT RETRIBUTIU GUÀRDIES MÈDIQUES I D’INFERMERIA


🕹️ ACORD de 26 de maig de 2023, del Consell, per a l’aplicació del pacte de la taula sectorial de 8 de març de 2023 sobre el increment de la retribució de la guàrdia del personal facultatiu i d’infermeria.

✅ Enllaç al DOGV (31/05/23) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/05/31/pdf/2023_5923.pdf
To top