TREBALL

Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Gestió de l’Institut d’Investigació Sanitària i Biomèdica d’Alacant (ISABIAL) OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA


RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2022, del director general de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la gestió de l’Institut d’Investigació Sanitària i Biomèdica d’Alacant (ISABIAL), per la qual es fa pública la oferta d’ocupació pública de la Fundació per a l’exercici 2022 i pla d’estabilització previst en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat

Enllaç al DOGV ofereix(27/5/22):https://dogv.gva.es/datos/2022/05/27/pdf/2022_4699.pdf
To top