Borsa de Treball TREBALL

ERROR MATERIAL TEMARI OPOSICIÓ F. E. ANGIOLOGÍA I CIRURGIA VASCULAR

RESOLUCIÓ d’1 de febrer de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es corregeixen errors de la resolució per la qual es convoca un concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu o facultativa especialistes d’Angiología i Cirurgia Vascular gestionades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Enllaç al DOGV:
https://dogv.gva.es/datos/2022/02/04/pdf/2022_845.pdf

– La present correcció d’errors no suposa l’obertura de nou termini de presentació de sol·licituds.

To top