TREBALL

EMPLAÇAMENT PERSONES INTERESSADES CONCURS MÈRITS INFERMERIA


Consorci Hospital General Universitari de ValènciaEMPLAÇAMENT PERSONES INTERESSADES CONCURS MÈRITS INFERMERIA🛎️ RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2024, de la Direcció de Recursos Humans del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), mitjançant la qual s’emplaça a les persones interessades en el procediment ordinari número 2/000317/2024-7, contra l’acord de 20 d’octubre de 2023, de la Comissió de Selecció del Concurs de mèrits d’infermera o infermer CM/31/22, pel qual es fan públiques les puntuacions definitives del concurs de mèrits i la relació de les persones candidates que han superat el procés selectiu, publicat en el tauler d’anuncis de la direcció de Recursos Humans i web corporativa del CHGUV el 20 d’octubre de 2023.

https://dogv.gva.es/datos/2024/05/15/pdf/2024_4255.pdf
To top