TREBALL

EMPLAÇAMENT INTERESSATS/AS PROCEDIMENTS TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA C. V. CONTENCIÓS ADMINISTRATIU SECCIÓ SEGONA


✅ Procediment ordinari número 2/000862/2022-ANA

▪️Impugnació a la pregunta núm. 6 de l’examen celebrat 18.06.2022 convocatòria per a la provisió de vacants de Facultatiu Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Trauma- tología

https://dogv.gva.es/datos/2023/07/18/pdf/2023_8016.pdf

✅ Procediment ordinari 2/000367/2023-7

▪️Procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir les places estatutàries previstes en els Annexos I i II del Decret 71/2022, de 27 de maig, del Consell .

https://dogv.gva.es/datos/2023/07/18/pdf/2023_8017.pdf

✅ Procediment ordinari 2/000367/2023-7

▪️ Full d’anotacions definitiu de correcció de l’exercici publicada per acord del 24.01.2023 del concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica de la funció administrativa

https://dogv.gva.es/datos/2023/07/18/pdf/2023_8018.pdf
To top