TREBALL

CORRECCIÓ LLOCS DE TREBALL NATURALESA FUNCIONARIAL

CONSELLERIA DE SANITATCORRECCIÓ LLOCS DE TREBALL NATURALESA FUNCIONARIAL🕹️ CORRECCIÓ d’errors de la Resolució de 22 de novembre de 2023, del conseller de Sanitat, per la qual s’aproven les relacions de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, la gestió de la qual és atribuïda a la Conselleria de Sanitat.⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/12/22/pdf/2023_12758.pdf
To top