TREBALL

CORRECCIÓ LLISTAT DESPRÉS DE RECURS OPOSICIÓ F. E. MEDICINA NUCLEAR


RESOLUCIÓ de 29 d’abril de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifica la Resolució de 10 de març de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat definitiu d’admesos i exclosos per a la provisió de vacants DE facultatiu o facultativa especialistes de Medicina Nuclear d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Enllaç al DOGV:https://dogv.gva.es/datos/2022/05/06/pdf/2022_3842.pdf 
To top