TREBALL

CORRECCIÓ LLISTAT DEFINITIU OPOSICIÓ DESPRÉS DE RECURS


RESOLUCIÓ de 22 d’abril de 2022, de la directora general de Recursos Humans per la qual es modifica la Resolució d’11 de març de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s’aprova el llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per a la provisió de vacants dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de:

▪️ Facultatiu o Facultativa especialistes de Pneumologia:https://dogv.gva.es/datos/2022/04/28/pdf/2022_3581.pdf

▪️ Metge o Mèdica SAMU:https://dogv.gva.es/datos/2022/04/28/pdf/2022_3582.pdf 
To top