TREBALL

CORRECCIÓ D’ERRORS DIRECCIÓ DEPARTAMENT CLINICOCORRECCIÓ D’ERRORS DIRECCIÓDEPARTAMENT CLINICO🛎️RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es corregeixen errors advertits en la Resolució de 28 d’agost de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, de la plaça de director o directora econòmics de l’Hospital Clínic Universitari de València, de la Conselleria de Sanitat, i es modifica el termini de presentació de sol·licituds

https://dogv.gva.es/datos/2023/09/18/pdf/2023_9445.pdf

📅 DEL 19/09/23 Al 20/10/23
To top