TREBALL

CORRECCIÓ D’ERRORS CONVOCATÒRIES DIRECCIÓ DEPARTAMENT DR. PESETCORRECCIÓ D’ERRORS CONVOCATÒRIES DIRECCIÓ
DEPARTAMENT DR. PESET🛎️RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es corregeixen errors advertits en la Resolució de 29 d’agost de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, de la plaça de subdirector o subdirectora d’Infermeria de l’Hospital Universitari Doctor Peset del Departament de Salut València-Doctor Peset, de la Conselleria de Sanitat, i es modifica el termini de presentació de sol·licituds.

https://dogv.gva.es/datos/2023/09/18/pdf/2023_9439.pdf

📅 DEL 19/09/23 Al 20/10/23
To top