Oposicions TREBALL

CONVOCATÒRIES EXÀMENS CONCURS OPOSICIÓ 2018/19/20/21/22 CHGUVCONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALÈNCIACONVOCATÒRIES EXÀMENS CONCURS OPOSICIÓ 2018/19/20/21/22 CHGUV🛎️RESOLUCIÓ de 25 d’octubre de 2023, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d’accés de personal , i s’aproven les seues bases específiques, en el marc de les ofertes d’ocupació pública 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 d’esta entitat

📌 Grup A/subgrup A2, analista programador i de sistemes (CO/79/22)
📝 Bases, Temari, Taxes,Barems…⤵️⤵️:
https://dogv.gva.es/datos/2023/11/22/pdf/2023_11723.pdf

📌 Grup C/subgrup C1, Administratiu o Administrativa (CO/81/22)
📝 Bases, Temari, Taxes,Barems…⤵️⤵️:
https://dogv.gva.es/datos/2023/11/22/pdf/2023_11725.pdf

📌 Grup C/subgrup C2, Auxiliar Administratiu o Auxiliar Administrativa (CO/82/22)
📝 Bases, Temari, Taxes,Barems…⤵️⤵️:
https://dogv.gva.es/datos/2023/11/22/pdf/2023_11726.pdf
To top