TREBALL

CONVOCATÒRIA SUBDIRECTOR/A MEDICO/A DEPARTAMENT HOSPITAL GENERAL CASTELLÓ DE LA PLANA


RESOLUCIÓ de 23 d’agost de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, de la plaça de subdirector o subdirectora mèdics de l’Hospital General Universitari del Departament de Salut de Castelló de la Plana, de la Conselleria de Sanitat.

https://dogv.gva.es/datos/2023/08/30/pdf/2023_9027.pdf
To top